Send et GYDA kort!
Har du navndag i dag?

Hurra du har navndag : Kjersti,Kjerstin


©2002 King Features Syndicate, Inc. ™
Hearst Holdings, Inc.
Represented by Bulls.